OSH banner2
.

Ochrana obyvatel do roku 2015

Ochrana obyvatel (OO) je již několik let „nejnovějším“ oborem naší činnosti. Jeho rozvoj na Rokycansku a Plzeňsku je ale stále v začátcích. Přesto se něco málo událo. Rýsují se dva základní směry.

Jeden je „represivní“ tedy zásahy při událostech. Provádí je JSDH obcí a jeho řízení je tedy v kompetenci HZS. Proběhla školení jednotek a velitelů, a tím to skončilo. Z Krajského ředitelství HZS nemáme žádné informace o koncepci, plošném pokrytí, minimálním vybavení, námětech na cvičení,….prostě vůbec nic. Doufáme, že situaci zlepší jednání starosty KSH p. Černého s ředitelem HZS Pk plk. Pavlasem.

Druhým směrem je činnost vzdělávací, informační a poradenská, která bude prováděna naším SH ČMS a sbory. Abychom nevytvářeli nový aparát okres – okrsek – sbor, OORP souhlasila s tím, že tuto část převezme a rozšíří si tak pole působnosti pro všechny preventisty. Již nejen vypalování trávy a čištění komínů, ale i evakuace osob, nouzové ukrytí, chemické a jiné havárie, varovné signály a další.

Cílové skupiny jsou děti a mládež a vzdělávání dospělých. V roce 2011 by měla být proškolena první skupinka lektorů a v dalších několika letech by sítí kurzů mělo projít 8000 hasičů ze všech sborů v republice.

Vlastní realizace nebude jednoduchá. Bude nutné základní dokumenty rozpracovat na podmínky jednotlivých sborů a míst kde působí, obecnou metodiku převést na formy, které mohou občany zaujmout, připravit konkrétní programy přednášek, besed a jiných forem, navázat spolupráci se zdravotnickým sektorem, policií a bezpečnostními odbory kraje, měst a obcí. Je zde velká možnost i zapojení žen z našich sborů.

Pomáhat nám bude i tento web, kde budeme v sekci Prevence a Ochrana obyvatel všechny dokumenty zveřejňovat a vytvářet tak „kuchařku“ námětů pro lektory i informační centrum pro veřejnost. Věřím, že se na jejím vytváření budete aktivně podílet a posílat svoje náměty, nápady a informace a pomáhat tak ostatním.

Vladislav Strejc, nám.starosty OSH, pověřený Ochranou obyvatel

Svátek mají:

Předevčírem : Irena
Včera : Rudolf
Dnes : Valérie
Zítra : Rostislav
Pozítří : Marcela

©2010-2021 Vladislav Strejc pro OSH Rokycany. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.